[VIDEO]: Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà

👨‍⚕️Trong video “Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” tại nhà, chuyên gia y tế sẽ hướng dẫn bạn từ các bước trước khi lấy mẫu đến quy trình lấy mẫu và cách xử trí với các trường hợp âm tính, dương tính và test không hiện kết quả.

👉Trong đó, quy trình lấy mẫu gồm 5 bước:

1️⃣ Chuẩn bị lấy mẫu

2️⃣ Thu thập mẫu ngoáy dịch tỵ hầu

3️⃣ Tách chiết mẫu

4️⃣ Đọc kết quả

5️⃣ Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng

Từ khoá:

Bài viết liên quan Video