Hơn 800 cán bộ được tập huấn trực tuyến triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em

Chiều ngày 4/7, Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp công ty Ajnomoto Việt Nam tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng