Thông báo gia hạn thời hạn nhận báo giá danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm

Công văn thông báo gia hạn: 1436/TB- TTKSBT 1- Yêu cầu báo giá danh mục Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch: .pdf | .doc 2- Yêu cầu báo giá danh

Đề nghị báo giá trang thiết bị truyền thông (lần 3)

Mẫu báo giá: Tải về 

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận báo giá đối với gói thầu sửa chữa trang thiết bị y tế

Công văn thông báo:  1409/TTKSBT-DVTYT Các yêu cầu báo giá trước đó (không thay đổi nội dung): File 1 | File 2 | File 3 | File 4 | File 5