Bệnh nghề nghiệp và cách phòng tránh

Bệnh nghề nghiệp: “BNN là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động”. Hiện nay, Việt Nam mới có 34 bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục

Đẩy mạnh công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại các khu công nghiệp

Đề án quản lí sức khỏe người lao động trong các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2020; Đề án phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người

Tăng cường khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân tại khu công nghiệp

Hiện Bắc Ninh có đến gần 2000 doanh nghiệp với hàng trăm triệu công nhân đang làm việc; đặc thù rất nhiều công việc lại liên quan trực tiếp đến máy móc và hóa chất. Vì vậy, nguy cơ cao