ankara escort çankaya escort eryaman escort ankara escort
Bài tuyên truyền về “Chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình”

* Công tác Chăm sóc sức khỏe sinh sản Nói đến chăm sóc sức khoẻ sinh sản chúng ta cần hiểu thêm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản là gì? Cụ thể chăm sóc sức khoẻ sinh sản là chăm

Mời đối tượng tham gia chương trình “Nâng cao sức khỏe sinh sản cho phụ nữ”

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh phối hợp với trường Đại học Khoa học Tự Nhiên triển khai đề tài nghiên cứu về “Công nghệ sản xuất một số chế phẩm probiotic từ một số loài Lactobacillus

Kế hoạch hóa gia đình hướng tới gia đình hạnh phúc

Thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) là một trong những giải pháp quan trọng trong mục tiêu xây dựng “Đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”. Để thực hiện KHHGĐ, một trong những biện pháp hỗ trợ

Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên

Chăm sóc sức khỏe vị thành niên là một vấn đề xã hội rất quan tâm, nếu không được cung cấp kiến thức đầy đủ sẽ dễ dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đạo đức lối sống, việc

Tập huấn thí điểm “ứng dụng điện thoại đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản”

Ngày 12/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) tổ chức lớp tập huấn thí điểm “Ứng dụng điện thoại đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức