Tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm vắc xin phòng COVID-19

Để tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và triển khai công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong và ngoài ngành tăng cường triển khai công

Tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết

Hiện nay, dịch bệnh sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và thành phố Hà Nội, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và tử vong cao hơn so với

Tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (22/9/2022)

Tình hình tiếp nhận và sử dụng vắc xin COVID-19 Tính đến hết ngày 22/9/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhận từ nguồn phân bổ vắc xin của Bộ Y tế với 04 loại vắc xin phòng

Tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (21/9/2022)

Tình hình tiếp nhận và sử dụng vắc xin COVID-19 Tính đến hết ngày 21/9/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhận từ nguồn phân bổ vắc xin của Bộ Y tế với 04 loại vắc xin phòng

Tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (20/9/2022)

Tình hình tiếp nhận và sử dụng vắc xin COVID-19 Tính đến hết ngày 20/9/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhận từ nguồn phân bổ vắc xin của Bộ Y tế với 04 loại vắc xin phòng