Lãnh đạo trung tâm

Giám đốc: Tiến sĩ Ngô Thị Xuân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

a) Trực tiếp chỉ đạo một số lĩnh vực công tác sau:

– Công tác Tổ chức hành chính.

– Công tác Tài chính – Kế toán.

– Công tác Kế hoạch – Nghiệp vụ.

– Công tác Dược – Vật tư y tế.

b) Chỉ đạo hoạt động của Phòng Tổ chức Hành chính, phòng Tài chính – Kế toán, phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, khoa Dược – Vật tư y tế.

c) Chủ tịch các Hội đồng:

+ Hội đồng Thuốc & Điều trị

+ Hội đồng Thi đua – khen thưởng, Kỷ luật.

+ Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ.

d) Chủ trì các buổi họp: Hàng tuần, hàng tháng, sơ kết 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm, giao ban Trung tâm hàng ngày.

SĐT: 0858.146.556 – 0915.179.585

Phó giám đốc: BSCK II. Khổng Thục Chinh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II

Lý luận chính trị: Cao cấp

a) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

– Công tác Sức khoẻ sinh sản.
– Công tác Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng

– Công tác Công đoàn.

b) Chỉ đạo hoạt động của phòng khám đa khoa, chuyên khoa, khoa Sức khỏe sinh sản, khoa Xét nghiệm nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng.

c) Chủ tịch các Hội đồng:

+ Hội đồng Thuốc và điều trị.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc: Phê duyệt công văn đến, công văn đi khi Giám đốc đi vắng …

SĐT: 0912.389.818

Phó giám đốc: BSCKII Nguyễn Khắc Từ
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa IILý luận chính trị: Cao cấpa) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:– Công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

– Công tác phòng, chống Ký sinh trùng – Côn trùng.

– Công tác phòng, chống HIV/AIDS.

– Công tác Truyền thông, giáo dục sức khỏe.

– Công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học.

– Công tác Đảng.

b) Chỉ đạo hoạt động của khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm – Ký sinh trùng, Côn trùng; khoa Phòng chống HIV/AIDS và khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe.

c) Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc

SĐT: 0904.166.698

Phó giám đốc: Thạc sĩ Nguyễn Văn Giáp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Lý luận chính trị: Cao cấp 

a) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
– Công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm, công tác tổ chức hành chính.

– Công tác dinh dưỡng.

– Công tác Sức khỏe môi trường – Y tế Trường học – Bệnh nghề nghiệp.

– Công tác Đoàn thanh niên.

b) Chỉ đạo hoạt động các khoa: khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, khoa Dinh dưỡng, khoa Sức khỏe môi trường – Y tế Trường học – Bệnh nghề nghiệp

c) Chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc

SĐT: 0982.948.559

Từ khoá:

Bài viết liên quan Bản tin trung tâm