Bảng giá các dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Từ 21/2, mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh không quá 78.000 đồng/lần xét nghiệm, xét nghiệm bằng máy miễn dịch tự động/bán tự động mẫu đơn không quá 178.900 đồng/lần xét nghiệm. Theo Thông tư 02/2022/TT-BYT ngày 18/2/2022

Bảng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

THÔNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

(Theo Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019) STT Tên dịch vụ ĐVT  Đơn giá 1 Công khám Lần                           26,000 2 Siêu âm ổ bụng Lần                           42,100 3 Soi đáy mắt trực tiếp Lần                           51,700 4 Siêu âm

THÔNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KIỂM DỊCH Y TẾ, Y TẾ DỰ PHÒNG TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

(Theo Thông tư 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của BTC) I. Khám sức khỏe định kỳ       TT Mục khám Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú 1 Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe