Tiếp tục triển khai Kế hoạch tư vấn, xét nghiệm HIV cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao thông qua hệ thống online

Nhằm phát hiện người nhiễm HIV sớm để đưa vào quản lý, điều trị sớm nhằm nâng cao thể trạng, kéo dài sự sống cho người nhiễm HIV, đồng thời dự phòng lây nhiễm HIV cho cộng đồng. Ngay từ

Hiệu quả bước đầu từ việc triển khai mô hình Xét nghiệm HIV online qua webside trực tuyến “tuxetnghiem.vn’’

HIV/AIDS vẫn đang là gánh nặng bệnh tật tại nước ta nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Tính đến ngày 31/12/2023, lũy tích người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh là 2204 người trong đó tử vong 1140

“Địa chỉ tin cậy” khám, tư vấn và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) miễn phí tại tỉnh Bắc Ninh

Đừng để HIV mãi “ám ảnh” tâm trí của bạn. Đừng để sự trì hoãn cướp đi cơ hội được sống “bình thường” ngay trong tầm tay. Hãy tới Phòng khám PREP – Cơ sở điều trị Methadone, Trung tâm

Địa chỉ cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) miễn phí tại tỉnh Bắc Ninh

1. PrEP là gì? – PrEP viết tắt từ tiếng Anh (Pre-exposure prophylaxis ), có nghĩa là điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) là sử dụng thuốc ARV để dự

Địa chỉ cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) miễn phí tại tỉnh Bắc Ninh

1. PrEP là gì? – PrEP viết tắt từ tiếng Anh (Pre-exposure prophylaxis ), có nghĩa là điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) là sử dụng thuốc ARV để dự