WHO Việt Nam hỗ trợ triển khai công tác rà soát trong đáp ứng dịch (IAR) với COVID-19 tại Bắc Ninh

Công tác thu thập thông tin, lắng nghe những ý kiến, phản hồi từ địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố, nâng cao năng lực quốc gia về quy trình chuẩn bj và đáp ứng dịch COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) tiến hành việc rà soát trong đáp ứng dịch COVID-19 tại Bắc Ninh từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 12. Trong thời gian làm việc tại địa phương, đoàn đánh giá đã trao đổi, lắng nghe các ý kiến phản hồi từ lãnh đạo chính quyền địa phương và lực lượng tuyến đầu chống dịch về những thuận lợi, khó khăn, bất cập, những bài học kinh nghiệm, đồng thời ghi nhận các đề xuất, sáng tạo liên quan đến công tác phát hiện sớm, điều tra ổ dịch, truy vết và đáp ứng dịch COVID-19.
Kết quả thu được từ hoạt động này sẽ được dùng để tham mưu cho việc cập nhật, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách và hướng dẫn chuyên môn về phòng chống COVID-19 tại cấp quốc gia và địa phương, giúp trở nên linh hoạt và phù hợp hơn với tình hình thực tế. Từ đó giúp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và nâng cao năng lực đáp ứng của hệ thống y tế, đặc biệt khi Việt Nam chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả với COVID-19 trong tình hình mới.
WHO đã phối hợp thực hiện các Đánh giá trong (IAR) và sau đáp ứng (AAR) đối với dịch COVID-19 kể từ giữa năm 2020, bên cạnh nhiều hoạt động kỹ thuật khác do WHO hỗ trợ Việt Nam.
————————-
WHO supports local-level Intra-action Review (IAR) for #COVID19 response
Gathering information and listening to local opinions and feedback play an important role in consolidating and improving national capacity for preparedness and response to the ongoing COVID-19 epidemic.
The #WorldHealthOrganization (WHO), in collaboration with the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE), conducted an intra-action review for COVID-19 response in Bac Ninh Province on 9-10 December. During the field visit, the team listened to feedbacks from local authorities and frontline health workers on good practices, challenges, shortcomings, lessons learned and their proposed recommendations and innovation in early case detection, investigation, contact tracing and response to COVID-19.
The findings from this review will be used to inform necessary update and adjustment of the policy and technical guidelines at national and local levels to be more flexible and appropriate to local contexts. This would help ensuring a more effective use of resources while improving the efficiency of the health system, especially when Viet Nam is transiting to a safe, flexible adaptation to and effective control of COVID-19 in the new normal.
WHO has been supporting Viet Nam to conduct After-action Reviews (AAR) and Intra-action Reviews (IAR) for COVID-19 since mid-2020 as part of its ongoing technical support to the country.
WHO Việt Nam
Từ khoá:

Bài viết liên quan Thời sự - y khoa