• Trang chủ
  • Bản tin y tế
  • Văn phòng Sở Y tế Bắc Ninh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2022
1457 lượt xem

Văn phòng Sở Y tế Bắc Ninh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng 20/1/2020, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Tô Mai Hoa, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế dự và chỉ đạo Đại hội.

Hiện Chi bộ Văn phòng Sở Y tế trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế có 40 đảng viên, trong đó 38 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị. Đây là chi bộ tập trung nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, giữ nhiều trọng trách trong ngành y tế. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở Y tế, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chi bộ Văn phòng luôn nêu cao tính gương mẫu, tránh nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, lãnh đạo chinh quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đề ra, tiêu biểu như: Tích cực tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, đề án, dự án phát triển ngành; Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Y tế; Chương trình, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, 21-NQ/TW về công tác y tế, dân số; Quy hoạch phát triển Y tế đến năm 2030; Đề án Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn; Triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18,19. Triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong ngành y tế. Tiếp tục triển khai kế hoạch “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”,…

Công tác chuyên môn của ngành cơ bản đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Công tác khám chữa bệnh được nâng lên về chất lượng. Các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện phát triển nhanh, đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới phục vụ nhân dân. Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học, kỹ thuật được quan tâm, đã tổ chức 02 hội thảo khoa học, nghiệm thu, triển khai, ứng dụng 03 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh, 156 đề tài cấp cơ sở. Các chỉ tiêu về dân số – KHHGĐ có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, tính đến hết năm 2017 đã có 126/126 ( 100%) xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 126/126 xã, phường, thị trấn đã triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử…

Để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ đã đề ra những mục tiêu cơ bản sau: Chỉ đạo, lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt vai trò tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng và các chỉ tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 20, 21 về y tế, dân số; Trên 90% tập thể Phòng/Thanh tra Sở/ đơn vị thuộc Chi bộ  đạt danh   hiệu “ Tập thể lao động tiến tiến”, trên 90% cán bộ đạt lao động tiên tiến; 100% đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị của đảng; Quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng, hàng năm chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát…

Đại hội đã bầu ra Cấp ủy chi bộ khóa mới, 5 đồng chí, trong đó đồng chí Dương Đức Tấn, Trưởng phòng Tổ chức hành chính được bầu giữ chức Bí thư chi bộ Văn phòng Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội bầu 09 đồng chí tiêu biểu đi dự đại hội cấp trên./.

Đăng Thăng – Thanh Xuân

Trung tâm kiểm soát bệnh tật