STT Ký hiệu Ban hành Trích yếu Đơn vị ban hành Tệp
1 27/2019/TT-BYT 27/09/2019  THÔNG TƯ Sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh Bộ Y Tế Image associée Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word"
2 26/2019/TT-BYT 30/08/2019  Thông tư quy định về danh mục thuốc hiếm Bộ Y Tế Image associée Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word"
3 25/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế Bộ Y Tế Image associée Résultat de recherche d'images pour "word"
4 23/2019/TT-BYT 28/08/2019  Thông tư ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần Bộ Y Tế Image associée Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word"
5 22/2019/TT-BYT 28/08/2019  Thông tư quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần Bộ Y Tế Image associée Image associée Image associée Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word"
6 21/TT-BYT 21/08/2019  Hướng dẫn thí điểm về y học gia đình Bộ Y Tế Image associée
7 20/2019/TT-BYT 31/07/2019  Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế Bộ Y Tế Image associée Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word"
8 19/2019/TT-BYT 30/07/2019  Quy định thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên. Bộ Y Tế Image associée Image associée Image associée Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word"
9 17/2019/TT-BYT 17/07/2019  Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm Bộ Y Tế Image associée Résultat de recherche d'images pour "word"
10 18/2019/TT-BYT 17/07/2019  Thông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bộ Y Tế Image associée Image associée Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word"
11 16/TT-BYT 12/07/2019  Thông tư ban hành QCVN đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật Bộ Y Tế Image associée Résultat de recherche d'images pour "word"
12 15/TT-BYT 11/07/2019  Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập Bộ Y Tế Image associée Image associée Image associée Image associée Image associée Image associée

Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word"

Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word" Résultat de recherche d'images pour "word"

13 13/TT/2019/TT-BYT 05/07/2019  THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp Bộ Y Tế    
14 14/TT/2019/TT-BYT 05/07/2019  THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp Bộ Y Tế    
15 12/2019/TT-BYT 28/06/2019  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành Bộ Y Tế  
16 11/2019/TT-BYT 17/06/2019  Thông tư Quy định về bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe Bộ Y Tế  
17 9/TT-BYT 10/06/2019  Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bộ Y Tế  
18 4/TT-BYT 28/03/2019  Thông tư Quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính Bộ Y Tế  
19 6/TT-BYT 28/03/2019  Thông tư quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần Bộ Y Tế  
20 1/2019/TT-BYT 01/03/2019  Thông tư Quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền Bộ Y Tế  
21 46/TT-BYT 28/12/2018  Quy định hồ sơ bệnh án điện tử Bộ Y Tế  
22 45/TT-BYT 28/12/2018  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số Bộ Y Tế  
23 44/2018/TT-BYT 28/12/2018  Thông tư quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược Bộ Y Tế  
24 47//2018/TT-BYT 28/12/2018  Thông tư quy định việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền Bộ Y Tế  
25 48/2018/TT-BYT 28/12/2018  Thông tư ban hành danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Bộ Y Tế     
26 43/TT-BYT 26/12/2018  Thông tư hướng dẫn báo cáo phòng ngừa sự cố y khoa Bộ Y Tế  
27 42/TT-BYT 26/12/2018  Ban hành Thông tư đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp Bộ Y Tế  
28 40/2018/TT-BYT 07/12/2018  Thông tư quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm Bộ Y Tế  
29 38/2018/TT-BYT 30/11/2018  Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế Bộ Y Tế  
30 37/TT-BYT 30/11/2018  THÔNG TƯQuy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp Bộ Y Tế   
31 35/2018/TT-BYT 22/11/2018  Thông tư quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y Tế       
32 36/2018/TT-BYT 22/11/2018  Thông tư quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y Tế            
33 32/TT-BYT 12/11/2018  THÔNG TƯ Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y Tế       
34 34/TT-BYT 12/11/2018  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng Bộ Y Tế   
35 30/2018/TT-BYT 30/10/2018  Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế Bộ Y Tế   
36 29/2018/TT-BYT 29/10/2018  Thông tư Quy định về thử thuốc trên lâm sàng Bộ Y Tế     
37 27/TT-BYT 26/10/2018  Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS Bộ Y Tế  
38 28/TT-BYT 26/10/2018  Thông tư quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế Bộ Y Tế        
39 26/2018/TT-BYT 25/10/2018  quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu Bộ Y Tế  
40 24/2018/TT-BYT 18/09/2018  Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin Bộ Y Tế  
41 23/2018/TT-BYT 14/09/2018  Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế Bộ Y Tế  
42 21/2018/TT-BYT 12/09/2018  Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu Bộ Y Tế     
43 19/TT-BYT 30/08/2018  ban hành Danh mục thuốc thiết yếu Bộ Y Tế     
44 18/TT-BYT 22/08/2018  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú Bộ Y Tế   
45 16/TT-BYT 20/07/2018  Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trongcacs cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y Tế  
46 15/2018/TT-BYT 30/05/2018  Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Bộ Y Tế   
47 14/2018/TT-BYT 15/05/2018  Ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Bộ Y Tế  
48 13/2018/TT-BYT 15/05/2018  thông tư quy định về chất lượng dược liệu Bộ Y Tế    
49 10/2018/TT-BYT 04/05/2018  quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt Bộ Y Tế  
50 12/2018/TT-BYT 04/05/2018  Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu Bộ Y Tế     

Trang