Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý mẫu xét nghiệm COVID-19

Đáp ứng các yêu cầu cấp bách trong công tác điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Ngày  14/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai thí điểm thực hiện phần mềm quản lý mẫu COVID-19 tại thành phố Bắc Ninh. Đây là bước phát triển mới của đơn vị trong việc thực hiện việc ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch.

Phần mềm quản lý mẫu COVID-19  là hệ thống quản lý thông tin, thu thập dữ liệu thông tin xét nghiệm cộng đồng và có các nghiệp vụ quản lý mẫu xét nghiệm bao gồm: Phân hệ quản trị hệ thống, Quản lý danh mục chung, Phân hệ quản lý thông tin mẫu, quản lý thông tin mẫu, Quản lý thông tin in Barcode mẫu, Quản lý báo cáo v.v..tại các tuyến. Phần mềm dễ dàng cho phép kết nối với các hệ thống thông tin khác như: Hệ thống quản lý phòng xét nghiệm, Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện, và một số hệ thống thông tin khác…

Nếu như trước đây, việc thực hiện nhập mẫu được thực hiện trên Excel, thông tin rời rạc, phân bổ tại nhiều máy tính khác nhau, cần nhiều người để tổng hợp và dễ dẫn đến sai sót và xảy ra nhiều lỗi. Việc triển khai phần mềm mới thuận tiện, đơn giản hơn  giúp dữ liệu được cập nhật nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm nhân lực và thời gian đăng kí mẫu, nhận mẫu và trả kết quả tại đầu mối CDC. Bên cạnh đó, hỗ trợ rất nhiều cho cán bộ trực tiếp nhập liệu tại cơ sở.

Phần mềm quản lý mẫu xét nghiệm SARS – CoV-2 và mẫu xét nghiệm khác được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành chạy thử từ ngày 16/06/2021. Qua thời gian tổ chức triển khai, đến nay phần mềm đã đáp ứng được yêu cầu của của việc quản lý mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và mẫu xét nghiệm khác tại đơn vị.

Hiện nay, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã triển khai và ứng dụng phần mềm quản lý mẫu COVID-19 ở khâu nhận mẫu và trả kết quả xét nghiệm. Khi các đơn vị thực hiện được việc nhập mẫu, bàn giao mẫu qua phần mềm sẽ hoàn chỉnh chu trình khép kín, đảm bảo quy trình Quản lý mẫu xét nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và chính xác tối đa. Bước đầu, triển khai phần mềm thí điểm tại thành phố Bắc Ninh đã có những tín hiệu tích cực và sẽ nhanh chóng  được mở rộng triển khai trên địa bàn toàn tỉnh để đáp ứng  việc lưu trữ dữ liệu, thống kê, báo cáo dịch COVID 19 rất lớn như hiện nay./.

Lê Hồng – Thanh Xuân
Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh