• Trang chủ
  • Thời sự - y khoa
  • Từ 1/8, áp dụng Thông tư mới hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong y tế
291 lượt xem

Từ 1/8, áp dụng Thông tư mới hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 08/2019/TT-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế cho nhóm chuyên dùng đặc thù (bao gồm 26 chủng loại), và nhóm trang thiết bị y tế chuyên dùng khác:

– Đối với trang thiết bị y tế cho nhóm chuyên dùng đặc thù: căn cứ vào nhu cầu sử dụng trung bình/tháng/cơ sở và công suất sử dụng thiết bị trung bình/tháng/máy (theo phụ lục 1).

– Đối với trang thiết bị y tế cho nhóm chuyên dùng khác: căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

1) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2) Cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy hoạch phát triển (nếu có) của đơn vị sự nghiệp y tế. Đối với đơn vị sự nghiệp y tế là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, số lượng giường bệnh thực tế sử dụng tại đơn vị đó.

3) Điều kiện cơ sở vật chất để lắp đặt và nhân lực để khai thác, sử dụng máy móc, thiết bị.

4) Số lượng, tần suất sử dụng của từng chủng loại trang thiết bị y tế chuyên dùng tại thời điểm lập định mức và dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại trang thiết bị y tế chuyên dùng trong 03 năm tiếp theo. Trường hợp đơn vị sự nghiệp y tế mới thành lập thì chỉ cần dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại trang thiết bị y tế chuyên dùng trong 03 năm tiếp theo.

tu-1-8-ap-dung-thong-tu-moi-huong-dan-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-chuyen-dung-trong-y-te-1

Thông tư 08/2019/TT-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. Ảnh minh họa.

Về thẩm quyền ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng, Thông tư quy định thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị.

Ngoài ra, Thông tư 08/2019/TT-BYT còn hướng dẫn lập, phê duyệt và điều chỉnh tiêu chuẩn định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng.

Mời bạn đọc xem chi tiết Thông tư 08/2019/TT-BYT dưới đây:

Đăng Thăng