Triển khai xử lí ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Tân Hồng, TP Từ Sơn

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tại khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, ổ dịch sốt xuất huyết được xác định từ ngày 14/10/2022, đến nay đã ghi nhận 17 trường hợp mắc/nghi mắc sốt xuất huyết Dengue. Mặc dù ổ dịch đã được phát hiện và triển khai các biện pháp xử lý, tuy nhiên qua giám sát vector truyền bệnh vẫn phát hiện muỗi và các ổ bọ gậy truyền bệnh; việc thu gom và xử lý ổ bọ gậy, diệt muỗi trưởng thành đã được triển khai nhưng chưa triệt để; công tác chỉ đạo, triển khai và sự tham gia của người dân trong công tác phòng chống dịch còn hạn chế.

Nhận định trong thời gian tới ổ dịch khu phố Dương Lôi vẫn có nguy cơ bùng phát nếu không quyết liệt trong xử lý triệt để. Để tăng cường triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại địa bàn nêu trên, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết tại khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng triệt để, theo hướng dẫn. Trung tâm phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch – UBND phường Tân Hồng tiếp tục tổ chức chiến dịch tuyên truyền đến tận hộ gia đình, phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy, dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước nơi lăng quăng/bọ gậy, muỗi trên địa bàn toàn phường. Tăng cường giám sát véc tơ truyền bệnh, giải quyết triệt để ổ bọ gậy nguồn tại ổ dịch và phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành, phun hóa chất diệt muỗi theo đúng quy định. Đồng thời, cử cán bộ chuyên môn hàng ngày phối hợp Trạm Y tế phường Tân Hồng thực hiện điều tra giám sát ca bệnh, giám sát véc tơ truyền bệnh và triển khai xử lý ổ dịch. Đánh giá nguy cơ, diễn biến tình hình dịch trên địa bàn hàng ngày báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Đơn vị chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, giường bệnh để đáp ứng phòng, chống dịch bệnh và tiếp nhận, điều trị sớm người mắc sốt xuất huyết Dengue, không để diễn biến nặng và tử vong do bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục cử cán bộ chuyên môn tăng cường giám sát, hỗ trợ Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài. Tiếp nhận mẫu và tổ chức xét nghiệm, phát hiện sớm các ca bệnh mới. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo nhu cầu về xét nghiệm và đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong mọi tình huống. Theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến ổ dịch, tổng hợp, báo cáo hàng ngày về Sở Y tế theo quy định.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Tin tức sự kiện