Triển khai chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về chăm sóc và nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trong và ngoài công lập triển khai các hoạt động thực hiện chương trình này.

Yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát các nội dung hoạt động của Kế hoạch số 2561/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả; đảm bảo đạt các chỉ tiêu theo đúng tiến độ đề ra tại Kế hoạch; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các tuyến và đối tượng chăm sóc y tế lao động. Tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng trong quản lý, giám sát và cung cấp dịch vụ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho mạng lưới cán bộ y tế; tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trung tâm phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động theo phân cấp. Tham mưu Sở Y tế tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở lao động vi phạm các quy định về ATVSLĐ, các cơ sở cung cấp dịch vụ về khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động. Tư vấn, đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo quy định. Củng cố năng lực quan trắc môi trường lao động, khám bệnh nghề nghiệp của Trung tâm; chủ động đề xuất Sở Y tế bổ sung nguồn lực để triển khai các hoạt động về quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động.

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung hoạt động về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 tại Kế hoạch số 2561/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Hướng dẫn số 2390/HD-SYT của Sở Y tế ngày 27/11/2020 về triển khai thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; tham gia xử lý kịp thời các vụ, người bị tai nạn lao động, ngộ độc thực phẩm tại nơi làm việc.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Sức khỏe cộng đồng