Tập huấn hướng dẫn công tác sức khỏe môi trường, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan

Trong 2 ngày 22 và 23/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn công tác sức khỏe môi trường (SKMT) và cập nhật các văn bản pháp luật liên quan cho hơn 130 cán bộ y tế phụ trách công tác SKMT của 8 TTYT huyện, thành phố và 126 trạm y tế xã, phường, thị trấn trong cả tỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Giáp – Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát biểu khai mạc lớp tập huấn

100% trạm y tế và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đều được tham gia tập huấn công tác SKMT

Tại hội nghị, các cán bộ phụ trách công tác SKMT của tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế xã được phổ biến các nội dung liên quan đến hoạt động SKMT như khái niệm, các nội dung quan trọng liên quan đến sức khỏe môi trường, hệ thống quản lí môi trường ở Việt Nam, các nhiệm vụ SKMT đối với cơ sở y tế; đặc biệt là các hoạt động SKMT được tổ chức triển khai và vai trò của tuyến y tế xã trong công tác này. Một số văn bản pháp quy về lĩnh vực SKMT như: Luật Bảo vệ môi trường 2020, QCĐP 01:2021/BN Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch 404/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022- 2025; Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 17/05/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhận, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019- 2025 và tầm nhìn đến 2030 

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác SKMT cho tuyến y tế cơ sở

Đại diện trạm y tế trình bày, trao đổi ý kiến tại lớp tập huấn

Mặc dù SKMT không phải là hoạt động mới, nhưng thực tế công tác này tại các tuyến vẫn còn tồn tại một số khó khăn, bất cập, có thể kể đến là kế hoạch hoạt động SKMT chưa đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung hoạt động; số liệu về nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn chưa đầy đủ, cập nhật; cán bộ phụ trách SKMT kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, chưa được đào tạo, tập huấn về lĩnh vực SKMT; chưa triển khai đầy đủ các hoạt động về quản lý chất thải y tế, giảm thiểu chất thải nhựa, cơ sở y tế xanh sạch đẹp… Xuất phát từ thực tế đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể cách thức xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chương trình SKMT cho tuyến xã và tuyến huyện nhằm mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe, trong đó trọng tâm vào các vấn đề liên quan đến vấn đề quản lí chất thải y tế, giảm thiểu chất thải nhựa nói chung và chất thải nhựa phát sinh từ  hoạt động y tế nói riêng.

Lớp tập huấn sử dụng các tài liệu tuyên truyền trực quan, sinh động giúp đại biểu nắm bắt nội dung hiệu quả

Tại lớp tập huấn, các cán bộ phụ trách công tác sức khỏe môi trường cũng được trực tiếp trao đổi, đóng góp ý kiến, chia sẻ những khó khăn trong hoạt động chuyên môn để từ đó có sự bàn bạc, thống nhất các giải pháp nhằm tháo gỡ tồn tại và nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Bản tin trung tâm