ankara escort çankaya escort eryaman escort ankara escort

Tập huấn hệ thống quản lý thông tin người nhiễm HIV

Nhằm triển khai hệ thống HIV INFO 4.0 thay thế cho HIV Info 3.1 trên địa bàn toàn tỉnh. Vừa qua, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn triển khai Hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS cho đối tượng là cán bộ tư vấn, xét nghiệm lưu động tại cộng đồng, cán bộ chuyên trách HIV/AIDS trạm y tế xã, phường, thị trấn, cán bộ chuyên trách HIV/AIDS, xét nghiệm trung tâm y tế các huyện, thành phố, cán bộ chương trình HIV/AIDS, xét nghiệm tại các đơn vị Trung tâm, bệnh viện, phòng khácông lập và tư nhân có thực hiện tư vấn, xét nghiệm HIV, cán bộ tư vấn, xét nghiệm, quản lý số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tập huấn hệ thống quản lý thông tin người nhiễm HIV

Với nội dung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống HIV INFO 4.0, thu thập thông tin, dữ liệu người thực hiện, đơn vị thực hiện từ tỉnh đến xã trên địa bàn toàn tỉnh, lập tài khoản sử dụng cho toàn bộ hệ thống toàn tỉnh, kết xuất và nhập cơ sở dữ liệu cho từng đơn vị theo địa bàn quản lý, tập huấn  sử dụng hệ thống HIV INFO 4.0 cho cán bộ, người thực hiện tại tất cả các tuyến, triển khai thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật định kỳ…

Sau khi được tập huấn, các học viên tạo cơ sở dữ liệu HIV tập trung, bao gồm dữ liệu các chương trình HIV và dữ liệu người nhiễm HIV đang quản lý, tăng cường kết nối và liên thông dữ liệu sẵn có để tạo thành một hệ thống tập trung, chuẩn hóa, dễ sử dụng, hỗ trợ công tác theo dõi, giám sát diễn biến dịch HIV, theo dõi tác động của các chương trình HIV và cảnh báo nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho hệ thống đáp ứng y tế công cộng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Bản tin trung tâm