482 lượt xem

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Đầu năm 2019, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị trong và ngoài ngành tăng cường kiểm tra mĩ phẩm, dược liệu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền. Mới đây, để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lí dược liệu, vị thuốc cổ truyền trên địa bàn tỉnh, ngăn ngừa dược liệu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; đảm bảo an toàn cho người sử dụng; Sở Y tế tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền.

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh tăng cường lấy mẫu và kiểm nghiệm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào dược liệu. Với các cơ sở khám chữa bệnh, cần tăng cường công tác kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc khi nhập vào cơ sở, kiểm tra đầy đủ các giấy tờ đi kèm (phiếu kiểm nghiệm, CO đối với mặt hàng thuốc bắc, hợp đồng mua bán dược liệu đối với mặt hàng thuốc nam…); định kì kiểm tra chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền tại kho bảo quản theo đúng quy định hiện hành; chủ động gửi mẫu dược liệu, vị thuốc cổ truyền tới Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh trong trường hợp có nghi ngờ chất lượng.

Sở Y tế yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng tại cơ sở, chỉ sử dụng dược liệu, vị thuốc cổ truyền có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đối với tất cả các lô dược liệu, vị thuốc hiện có của cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh mà có tên trong danh sách vi phạm chất lượng đã được công bố, đề nghị chủ cơ sở chủ động tiến hành kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng theo quy định. Sở Y tế cũng đề nghị Phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố thông báo, đôn đốc thực hiện đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền trên địa bàn. Đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm phát hiện các dược liệu, vị thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc.

Nguyễn Lương