Quyết định Về việc chỉ định đơn vị cung cấp sinh phẩm, vật tư xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ hoạt động phòng chống dịch chủ động, dịch bệnh COVID-19 năm 2021 (mua sắm lần 2)

Từ khoá:

Bài viết liên quan Thông tin đấu thầu