Phê duyệt KQLCNT gói thầu Thuê dịch vụ xét nghiệm các chỉ tiêu nước phục vụ công tác ngoại kiểm chất lượng nước sạch năm 2022

Từ khoá:

Bài viết liên quan Thông tin đấu thầu