ankara escort çankaya escort eryaman escort ankara escort

Ngành Y tế tăng cường phối hợp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động

Theo thống kê, trong năm 2018, ngành Y tế đã đôn đốc, hướng dẫn 69 cơ sở lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động; thực hiện quan trắc môi trường lao động đối với 92 cơ sở, với tổng số hơn 50 mẫu đo; tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại 92 cơ sở với tổng số 157.000 lao động, trong đó có 108.571 lao động nữ; 88 cơ sở đã có bộ phận Y tế hoặc ký hợp đồng Y tế với cơ sở khám chữa bệnh; 70 doanh nghiệp  đã khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp với tổng số 48.452 lượt người khám, trong đó 23.664 nữ; 59 cơ sở lao động thực hiện huấn luyện sơ cấp cứu cho tổng số  hơn 5.000 người là lực lượng cơ cấp cứu tại cơ sở; phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn, các đơn vị trong ngành Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên ngành vệ sinh lao đọng, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho 190 cơ sở lao động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ về công tác Y tế lao động cho cán bộ  phụ trách vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 vơi chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phổ biến các văn bản pháp quy về vệ sinh, an toàn lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động. Nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại…

Thế Thực
Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
Từ khoá:

Bài viết liên quan Bản tin y tế