Kết quả ngoại kiểm nước sạch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh thực hiện giám sát chất lượng các nguồn nước ăn uống và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết quả cụ thể: Xem tại đây!

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh khuyến cáo người dân ưu tiên sử dụng nguồn nước sạch cho mục đích sinh hoạt nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Đối với khu vực đã được cung cấp nước sạch (nước máy qua mạng cấp nước hoặc bồn chứa nước tập trung, vệ tinh nước):

– Chính quyền địa phương vận động người dân sử dụng nguồn nước sạch, không khai thác nước ngầm, thực hiện trám lấp các giếng khoan tại hộ gia đình.

– Người dân ưu tiên sử dụng nguồn nước sạch cho mục đích sinh hoạt.

– Sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt.

– Định kì thực hiện súc xả bồn chứa nước tại các hộ gia đình ít nhất 6 tháng/lần hoặc khi cần thiết và đậy kín bồn chứa.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Ngoại kiểm chất lượng nước