(Interactive) Các địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 đạt thấp ở nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi

Năm học mới đang đến gần và chỉ còn 10 ngày nữa để đạt mục tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, nhưng ở nhiều tỉnh, thành phố, tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ rất chậm, thậm chí mũi 2 chỉ đạt từ 17-31%. Đáng chú ý các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương đều có tỷ lệ tiêm vaccine thấp ở mũi 1 và mũi 2.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh