Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022

Sở Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành y tế về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường (NS&VSMT) năm 2022. Tuần lễ được diễn ra từ ngày 29/4/2022 đến 06/5/2022 và có thể kéo dài đến Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2022 nhằm nâng cao nhận thức của người dân, các cấp, các ngành về đảm bảo NS&VSMT, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và làm thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Chủ đề Tuần lễ Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022 là “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”. Các hoạt động chính của Tuần lễ là tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với nội dung về NS&VSMT nông thôn, vệ sinh cá nhân ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tiếp trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt chú trọng tại các công trình cấp nước nông thôn.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp cho cộng đồng những thông tin về NS&VSMT nâng cao nhận thức của người dân; cung cấp các tài liệu, thông tin tuyên truyền liên quan đến bảo vệ và sử dụng nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các nhà máy cung cấp nước sạch; giám sát kiểm định mẫu nước; tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các nơi trọng điểm như khu dịch vụ, sản xuất, kinh doanh…có tác động đến môi trường và ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Phòng Y tế các huyện, thành phố tham mưu cho UBND huyện có kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia NS&VSMT tại địa phương; chỉ đạo Đài Truyền thanh của huyện, các xã, phường, thị trấn phát tin, bài tuyên truyền về sử dụng, bảo vệ nguồn NS&VSMT để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành chức năng, chính quyền địa phương giải toả các tụ điểm rác, nước thải; vận động nhân dân, phối hợp với các đoàn thể quần chúng, nhà trường huy động nhân dân và học sinh trên địa bàn tổ chức làm tổng vệ sinh nơi ở, đường phố, làng xóm, gắn với phong trào “xây dựng nông thôn mới” góp phần chủ động phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Truyền thông GDSK