Fo tăng không ngừng, 10 việc học sinh cần làm hàng ngày khi đi học trở lại

Đây là nội dung được sửa đổi, bổ sung mới nhất của Bộ GD-ĐT nhằm bảo đảm phù hợp với công tác tổ chức dạy học trong tình hình mới, hướng dẫn cụ thể về những việc học sinh cần làm hàng ngày tại trường, lớp để phòng, chống dịch Covid-19

Từ khoá:

Bài viết liên quan Truyền thông GDSK