Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Vừa qua, Sở Y tế đã có Công văn số 956/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với sản phẩm Kem mụn và thâm Miss White của cơ sở sản xuất Công ty TNHH Tigon. Sau khi kiểm tra mẫu thử không đáp ứng các quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng và khối lượng trung bình.

Résultat de recherche d'images pour "đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với sản phẩm Kem mụn và thâm Miss White của cơ sở sản xuất Công ty TNHH Tigon"

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT và Công văn số 9454/QLD-MP của Cục quản lý Dược về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. Sau kiểm tra mẫu, Sở Y tế đề nghị Phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn quản lý tiến hành thu hồi và trả lại cho các cơ sở phân phối đối với lô sản phẩm mỹ phẩm Kem mụn và thâm Miss White của cơ sở sản xuất Công ty TNHH Tigon. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở thực hiện thông báo này; xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành./

Thanh Xuân
Nguồn: Trung tâm KSBT tỉnh

Bài viết liên quan An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm