Đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Thuê dịch vụ xét nghiệm các chỉ tiêu nước phục vụ công tác ngoại kiểm chất lượng nước sạch năm 2022” (lần 2)

Từ khoá:

Bài viết liên quan Thông tin đấu thầu