Đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ “Thử nghiệm mẫu nước phục vụ công tác ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2023”

Từ khoá:

Bài viết liên quan Thông tin đấu thầu