418 lượt xem

Đề nghị báo giá sinh phẩm, vật tư xét nghiệm SARS-CoV-2 (CDC Bắc Ninh)

Phụ lục: Tải về