Danh sách các đơn vị có nhu cầu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ khoá:

Bài viết liên quan Thời sự - y khoa