Chấn chỉnh công tác xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2

Để sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn lực xét nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19. Vừa qua, Sở Y tế  có văn bản yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về lợi ích và giá trị chẩn đoán của xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2. Đặc biệt, không thực hiện xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục đích, không cần thiết, gây tốn kém và gây tâm lý chủ quan trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Lấy máu xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 phục vụ nghiên cứu lâm sàng tiêm vắc xin ARCT-154

Lấy máu xét nghiệm kháng thể virus SARS-CoV-2 phục vụ công tác nghiên cứu triển khai thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19 ARCT-154 tại Yên Phong

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện chưa có khuyến cáo về ngưỡng đáp ứng bảo vệ đối với vi rút SARS-CoV-2. Như vậy việc xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 không nhằm phát hiện người đang nhiễm vi rút và không giúp xác định hiệu quả bảo vệ đối với bệnh COVID-19, chỉ phục vụ trong nghiên cứu, đánh giá dịch tễ, điều trị.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một số đơn vị triển khai xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 cho người dân thuộc đối tượng sau tiêm vắc xin hoặc đã khỏi bệnh để định lượng kháng thể. Do vậy khuyến cáo không thực hiện xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục đích, không cần thiết, gây tốn kém và gây tâm lý chủ quan trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Nguyễn Oanh
Từ khoá:

Bài viết liên quan Thời sự - y khoa