CDC Bắc Ninh: Lần thứ 3 được WHO công nhận đạt ngoại kiểm xét nghiệm Sinh học phân tử SARS-CoV2

Ngày 2/8/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3 được Tổ chức y tế thế giới – WHO chứng nhận đạt EQA (External Quality Assessment có nghĩa là Ngoại kiểm tra, là một hệ thống do một cơ quan độc lập bên ngoài triển khai để đánh giá chất lượng của các phòng xét nghiệm trong cùng khu vực) về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT- PCR. 

Trước đó, ngày 27/04/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 (Quyết định số 496/QĐ-VSDTTƯ ngày 27/04/2020). Theo đó, công suất xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm được nâng cao đáp ứng được tình hình dịch diễn biến phức tạp vượt qua cả cấp độ 5 – cấp độ cao nhất do Bộ Y tế quy định thông qua việc cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo và tổ chức thực hiện làm việc 24/24h liên tục. 

Nếu trong năm 2020, công suất xét nghiệm mới đạt được 500 mẫu đơn/ ngày đêm (5.000 mẫu gộp/ngày đêm), thời điểm cao điểm tháng 5/2021 đã nâng lên trên 8.000 mẫu đơn/ ngày đêm (trên 80.000 mẫu gộp/ ngày đêm) và hiện nay đơn vị duy trì mức xét nghiệm khoảng 5.000 mẫu đơn  / ngày đêm ( 50.000 mẫu gộp/ ngày đêm)

Hiện nay, bên cạnh nhiệm vụ xét nghiệm, hỗ trợ các các đơn vị trong và ngoài ngành xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19, phòng Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vẫn duy trì thực hiện các dịch vụ như : Xét nghiệm các dịch vụ khám chữa bệnh, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, xét nghiệm nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước thải y tế..

Từ khoá:

Bài viết liên quan Bản tin trung tâm