12 cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học

Nhằm nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, phát hiện sớm bệnh, tật học đường, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác nhằm bảo vệ sức khỏe

Đoàn viên thanh niên tích cực học tâp truyền thống lịch sử dân tộc

Hướng tới kỷ niệm 92 năm, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2023). Vừa qua 18/03, Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức thành công hoạt động “Về

Tăng cường triển khai các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với chủ đề “Tăng cường xây dụng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập trung triển khai nhiều

Tăng cường giám sát phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ ngày 22/02/2023 Campuchia ghi nhận 02 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1) tại tỉnh Prey Veng, trong đó có 01 trường hợp đã tử vong. Trong điều kiện giao lưu thương mại ngày

Hội thảo triển khai Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS năm 2023

Ngày 2/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức hội thảo hướng dẫn triển khai kế hoạch năm 2023 – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS nhằm triển khai kế hoạch đúng tiến độ và đạt