Đề nghị báo giá danh mục thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế (lần 2)

Ngày 04/8/2022, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh đã gửi công văn số 1005/TTKSBT-KHNV về việc đề nghị báo giá danh mục thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế. Do chưa có đủ căn

Đề nghị cung cấp báo giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm

 Tải file: Mẫu báo giá ( .pdf  hoặc .excel)