Đề nghị báo giá Máy đọc mã vạch quét thẻ căn cước công dân năm 2022

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh lập danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật , đề nghị Các tổ chức/ cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo