Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (19/01/2022)

Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 288 ca. Tử vong: 01 ca (bệnh nhân nữ, 77 tuổi, địa chỉ tại Đình Cả – Nội Duệ – Tiên Du – Bắc Ninh, đã tiêm phòng 02 mũi vắc xin COVID-19).

Luỹ tích số F0 điều trị khỏi ra viện/hết thời gian quản lý tại nhà: 10.754 ca

Quản lý tại nhà là 2.941 F0

Tính đến hết ngày 18/01/2022 toàn tỉnh đã triển khai tiêm 2.997.522 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp (bao gồm cả những người đang cư trú trên địa bàn và không cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh): Trong đó mũi 1: 1.241.385 liều, mũi 2: 1.175.928 liều, mũi 3: 580.209 liều.

Số người được tiêm mũi 3 là 580.209 người đạt tỷ lệ 49,8% (Số người được tiêm bổ sung là 317.257 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 262.952 người).

Qua nguồn tổng điều tra, rà soát và cập nhật số liệu tiêm vắc xin COVID-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện/thành phố, tỷ lệ tiêm vắc xin của người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại như sau:

Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 96,5%.

Tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 96,0%.

Tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm 01 mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 99,1%, tỷ lệ tiêm đủ mũi là 94,8%.

Tỷ lệ công nhân trong khu công nghiệp được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 96,9%, tỷ lệ tiêm đủ mũi đạt 86,9%, tỷ lệ tiêm mũi 3 (tiêm nhắc, bổ sung) đạt 56,8%.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh