Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (12/02/2022)

Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 745 ca. Trong đó:

  • TP. Bắc Ninh: 175 ca
  • TP. Từ Sơn: 111 ca
  • H. Tiên Du: 95 ca
  • H. Lương Tài: 61 ca
  • H. Quế Võ: 112 ca
  • H. Gia Bình: 23 ca
  • H. Thuận Thành: 118 ca
  • H. Yên Phong: 50 ca

Tử vong 04 ca (BN nam, 86 tuổi, địa chỉ tại Châu Khê – TP Từ Sơn, đã tiêm phòng 03 mũi vắc xin COVID-19; BN nữ 88 tuổi, địa chỉ tại Hoàn Sơn – Tiên Du, đã tiêm phòng 01 mũi vắc xin COVID-19; BN nam, 86 tuổi, địa chỉ tại Ninh Xá – TP Bắc Ninh, chưa tiêm phòng vắc xin COVID-19; BN nữ 95 tuổi, địa chỉ tại Châu Khê – TP Từ Sơn, chưa tiêm phòng vắc xin COVID-19). Ghi nhận 181 ca mắc COVID-19 mới tại các Khu/Cụm công nghiệp.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh

Luỹ tích số F0 điều trị khỏi ra viện/hết thời gian quản lý tại nhà: 35.796 ca.

Tính đến hết ngày 11/02/2022 toàn tỉnh đã triển khai tiêm 3.130.981 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp (bao gồm cả những người đang cư trú trên địa bàn và không cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh): Trong đó mũi 1: 1.247.595 liều, mũi 2: 1.190.175 liều, mũi 3: 693.211 liều.

Số người được tiêm mũi 3 là 693.211 người đạt tỷ lệ 59,0% (Số người được tiêm bổ sung là 359.518 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 333.693 người).

+ Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 97,4%.

+ Tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 96,7%.

+ Tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm 01 mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 99,3%, tỷ lệ tiêm đủ mũi là 95,3%.

– Qua rà soát tại các điểm tiêm, tỷ lệ công nhân trong khu công nghiệp được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 97,0%, tỷ lệ tiêm đủ mũi đạt 95,4%, tỷ lệ tiêm mũi 3 (tiêm nhắc, bổ sung) đạt 71,9%.  

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh