Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (Từ 6h,20/11 – 6h, 21/11/2021)

Từ 6 giờ ngày 20/11/2021 đến 6 giờ 21/11/2021 Bắc Ninh ghi nhận 184 ca mắc mới trong đó:

  • 133 ca mắc trong cộng đồng: TP Bắc Ninh: 95 ca, Quế Võ: 16 ca, Lương Tài: 12 ca, Gia Bình: 05 ca, Thuận Thành: 04 ca, TP Từ Sơn: 01 ca
  • 51 ca trong khu cách ly y tế vùng/cách ly tập trung/cách ly tại nhà: TP Bắc Ninh: 03 ca, Quế Võ: 39 ca, Thuận Thành: 05 ca, Yên Phong: 02 ca, Gia Bình: 01 ca, Lương Tài: 01 ca

Dịch covid-19 Bắc Ninh 21/11

Từ khoá:

Bài viết liên quan Kiểm soát dịch bệnh