Cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh (Từ 6h-20/12 tới 6h-21/12/2021)

Từ 06 giờ ngày 20/12/2021 đến 06 giờ 21/12/2021 ghi nhận 197 ca mắc mới trong đó: 130 ca mắc có nguy cơ cộng đồng (129 ca sàng lọc cộng đồng, 01 ca xâm nhập từ tỉnh có dịch), 67 ca trong khu cách ly y tế vùng/cách ly tập trung/cách ly tại nhà/xâm nhập.

Toàn tỉnh hiện có 240 ổ dịch đang hoạt động, trong đó: TP Bắc Ninh 76 ổ dịch, Quế Võ 30 ổ dịch, Yên Phong 25 ổ dịch, TP Từ Sơn 23 ổ dịch, Tiên Du 34 ổ dịch, Thuận Thành 17 ổ dịch, Gia Bình 15 ổ dịch, Lương Tài 19 ổ dịch, BVĐK tỉnh 01 ổ dịch.

Cách ly y tế: 17.436  trường hợp (cơ sở y tế: 2.345  trường hợp; cơ sở cách ly y tế tập trung: 650  trường hợp; tại khách sạn: 261 trường hợp; tại nhà: 14.180 trường hợp).

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 là 4.900.571 mẫu, số mẫu trong ngày 20/12/2021 là 27.637 mẫu

Đã triển khai tiêm 2.294.438 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh