Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh hôm nay (21/02/2022)

Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 2.582 ca trong đó có 425 ca mắc COVID-19 mới tại các Khu/Cụm công nghiệp, không có ca tử vong

TT Đơn vị Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày
Có nguy cơ cộng đồng Không có nguy cơ CĐ Tổng ngày
I Trong tỉnh 2030 552 2582
1 TP. Bắc Ninh 196 0 196
2 H. Tiên Du 221 118 339
3 TP. Từ Sơn 431 0 431
4 H. Lương Tài 197 79 276
5 H. Quế Võ 215 73 288
6 H. Gia Bình 141 84 225
7 H. Thuận Thành 191 98 289
8 H. Yên Phong 438 100 538
9 Khác 0 0 0
II Ca bệnh xâm nhập 0 0 0
III Chuyên gia 0 0 0
IV Nhập cảnh 0 0 0
  Tổng 2030 552 2582

Luỹ tích số F0 điều trị khỏi ra viện/hết thời gian quản lý tại nhà: 40.102 ca.

Tính đến hết ngày 20/02/2022 toàn tỉnh đã triển khai tiêm 3.159.596 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp (bao gồm cả những người đang cư trú trên địa bàn và không cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh): Trong đó mũi 1: 1.248.934 liều, mũi 2: 1.194.349 liều, mũi 3: 716.313 liều.

Số người được tiêm mũi 3 là 716.313 người đạt tỷ lệ 60,9% (Số người được tiêm bổ sung là 360.451 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 355.862 người).

+ Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 97,7%.

+ Tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 97,1%.

+ Tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm 01 mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 98,8%, tỷ lệ tiêm đủ mũi là 95,4%.

– Qua rà soát tại các điểm tiêm, tỷ lệ công nhân trong khu công nghiệp được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 97,1%, tỷ lệ tiêm đủ mũi đạt 95,4%, tỷ lệ tiêm mũi 3 (tiêm nhắc, bổ sung) đạt 73,1%.

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh