Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (8/3/2022)

Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 10.731 ca trong đó có 1.019 ca mắc COVID-19 mới tại các Khu/Cụm công nghiệp, không có ca tử vong

TT Đơn vị Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày Số ca mắc COVID-19 từ 04/10 đến nay Số ca mắc COVID-19 từ 01/01/2020- 3/10/2021 Lũy tích số ca F0 từ 01/01/2020 đến nay
Có nguy cơ cộng đồng Không có nguy cơ CĐ Tổng ngày
I Trong tỉnh 8.483 2.248 10.731 160.727 1.852 162.579
1 TP. Bắc Ninh 2.810 1.235 4.045 28.138 894 29.032
2 H. Tiên Du 1.783 76 1.859 25.516 53 25.569
3 TP. Từ Sơn 696 696 17.443 20 17.463
4 H. Lương Tài 530 104 634 6.755 90 6.845
5 H. Quế Võ 880 201 1.081 20.419 142 20.561
6 H. Gia Bình 76 36 112 6.820 12 6.832
7 H. Thuận Thành 565 195 760 14.732 601 15.333
8 H. Yên Phong 1.143 401 1.544 28.698 36 28.734
9 Khác 12.206 4 12.210
II Ca bệnh xâm nhập 239 19 258
III Chuyên gia 1 4 5
IV Nhập cảnh 4 26 30
  Tổng 8.483 2.248 10.731 160.971 1.901 162.872

Luỹ tích số F0 điều trị khỏi ra viện/hết thời gian quản lý tại nhà: 105.990 ca

Công tác điều trị: Tổng số F0 hiện đang điều trị/quản lý trên địa bàn tỉnh là 54.788 ca (Tổng số F0 nặng đang quản lý: 72 ca), trong đó:

 • Tại BVĐK tỉnh: 237 F0 (trong đó có 67 F0 mức độ nặng, 31 ca mức độ vừa).
 • Tại các TTYT huyện/thành phố/BV phổi/BV Sản Nhi: 573 F0 (trong đó có 05 F0 mức độ nặng, 298 ca mức độ vừa).
 • Tại cơ sở quản lý, thu dung, điều trị các huyện/thành phố: 193 F0.
 • Quản lý tại nhà là 53.785 F0.

Công tác tiêm chủng:

Đã triển khai tiêm 3.191.200 liều vắc xin. Trong đó mũi 1: 1.250.667 liều, mũi 2: 1.198.232 liều, mũi 3: 742.301 liều.

Số người được tiêm mũi 3 là 742.301 người đạt tỷ lệ 63,1% (Số người được tiêm bổ sung là 360.596 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 381.705 người).

Cấp độ dịch:

Slide2.JPG

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn:

 • Cấp độ 4 gồm 07 xã/phường/thị trấn: 03 xã thuộc huyện Tiên Du (Đại Đồng, Hoàn Sơn, Lạc Vệ); 01 xã thuộc huyện Yên Phong (Yên Trung); 02 xã thuộc huyện Quế Võ (Bồng Lai, Việt Hùng); 01 thị trấn thuộc huyện Thuận Thành (TT Hồ).
 • Cấp độ 3: gồm 111 xã/phường/thị trấn. Cụ thể:
 • 14 phường thuộc TP Bắc Ninh: Đại Phúc, Đáp Cầu, Hạp Lĩnh, Hoà Long, Khắc Niệm, Khúc Xuyên, Nam Sơn, Phong Khê, Suối Hoa, Thị Cầu, Tiền An, Vân Dương, Võ Cường, Vũ Ninh;
 • 09 phường thuộc TP Từ Sơn: Đồng Kỵ, Hương Mạc, Tân Hồng, Đồng Nguyên, Phù Khê, Đình Bảng, Châu Khê, Trang Hạ, Tam Sơn;
 • 11 xã/thị trấn thuộc huyện Tiên Du: TT Lim, Cảnh Hưng, Hiên Vân, Liên Bão, Minh Đạo, Nội Duệ, Phật Tích, Phú Lâm, Tân Tri, Tri Phương,Việt Đoàn;
 • 13 xã/thị trấn thuộc huyện Yên Phong: Dũng Liệt, Đông Phong, Đông Tiến, Đông Thọ, Hoà Tiến, Long Châu, Tam Đa, Tam Giang, TT Chờ, Thuỵ Hoà, Trung Nghĩa, Văn Môn, Yên Phụ;
 • 19 xã/thị trấn thuộc huyện Quế Võ: Bằng An, Cách Bi, Châu Phong, Chi Lăng, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Nhân Hoà, Phù Lãng, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, TT Phố Mới, Việt Thống, Yên Giả;
 • 14 xã/thị trấn thuộc huyện Gia Bình: Bình Dương, Cao Đức, Đại Bái, Đại Lai, Đông Cứu, Giang Sơn, Lãng Ngâm, Nhân Thắng, Quỳnh Phú, Song Giang, Thái Bảo, TT Gia Bình, Vạn Ninh, Xuân Lai;
 • 14 xã/thị trấn thuộc huyện Lương Tài: TT Thứa, Lai Hạ, Lâm Thao, Tân Lãng, Trừng Xá, Minh Tân, Phú Lương, Mỹ Hương, Trung Chính, Quảng Phú, Trung Kênh, An Thịnh, Bình Định, Phú Hoà;
 • 17 xã/thị trấn thuộc huyện Thuận Thành: An Bình, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Gia Đông, Hà Mãn, Hoài Thượng, Mão Điền,  Ninh Xá, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Song Hồ, Song Liễu, Thanh Khương, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm.
 • Cấp độ 2: gồm 02 xã/phường/thị trấn: 01 phường thuộc TP Bắc Ninh (Kim Chân); 01 phường thuộc TP Từ Sơn (Đông Ngàn).
 • Cấp độ 1: gồm 06 xã/phường/thị trấn.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp huyện: Cấp độ 3 gồm 8/8 huyện, thành phố.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh: Tỉnh được đánh giá ở cấp độ 3 do có nguy cơ lây nhiễm ở mức độ 4, khả năng đáp ứng ở mức cao, tỷ lệ tử vong trong tuần là 0,4 ca/100.000 dân và tỷ lệ giường ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ đạt 6,4/100.000 dân

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh