Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (5/3/2022)

Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 7.161 ca trong đó có 975 ca mắc COVID-19 mới tại các Khu/Cụm công nghiệp, không có ca tử vong.

TT Đơn vị Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày Số ca mắc COVID-19 từ 04/10 đến nay Số ca mắc COVID-19 từ 01/01/2020- 3/10/2021 Lũy tích số ca F0 từ 01/01/2020 đến nay
Có nguy cơ cộng đồng Không có nguy cơ CĐ Tổng ngày
I Trong tỉnh 5973 1188 7161 104694 1852 106546
1 TP. Bắc Ninh 1.511 52 1.563 16.377 894 17271
2 H. Tiên Du 952 241 1.193 15.914 53 15967
3 TP. Từ Sơn 546 546 11.528 20 11548
4 H. Lương Tài 182 83 265 4.140 90 4230
5 H. Quế Võ 841 217 1.058 13.956 142 14098
6 H. Gia Bình 397 108 505 4.613 12 4625
7 H. Thuận Thành 599 87 686 9.195 601 9796
8 H. Yên Phong 945 400 1.345 16.821 36 16857
9 Khác 0 0 0 12150 4 12154
II Ca bệnh xâm nhập 0 0 0 239 19 258
III Chuyên gia 0 0 0 1 4 5
IV Nhập cảnh 0 0 0 4 26 30
  Tổng 5973 1188 7161 104938 1901 106839

Luỹ tích số F0 điều trị khỏi ra viện/hết thời gian quản lý tại nhà: 69.244 ca.

Công tác điều trị: Tổng số F0 hiện đang điều trị/quản lý trên địa bàn tỉnh là 35.503 ca (Tổng số F0 nặng đang quản lý: 63 ca), trong đó:

  • Tại BVĐK tỉnh: 262 F0 (trong đó có 56 F0 mức độ nặng, 34 ca mức độ vừa).
  • Tại các TTYT huyện/thành phố/BV phổi/BV Sản Nhi: 702 F0 (trong đó có 07 F0 mức độ nặng, 377 ca mức độ vừa).
  • Tại cơ sở quản lý, thu dung, điều trị các huyện/thành phố: 323 F0.
  • Quản lý tại nhà là 34.320

Công tác tiêm vắc xin phòng COVID – 19:

Đã triển khai tiêm 3.177.513 liều vắc xin. Trong đó mũi 1: 1.250.029 liều, mũi 2: 1.196.860 liều, mũi 3: 730.624 liều.

Số người được tiêm mũi 3 là 730.624 người đạt tỷ lệ 62,1% (Số người được tiêm bổ sung là 360.741 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 369.883 người).

Cấp độ dịch:

5-3-2022.jpg

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn:

Cấp độ 4 gồm 09 xã/phường/thị trấn: 04 xã thuộc huyện Tiên Du (Cảnh Hưng, Đại Đồng, Hoàn Sơn, Việt Đoàn); 03 xã thuộc huyện Yên Phong (Văn Môn, Yên Phụ, Yên Trung); 02 xã thuộc huyện Quế Võ (Đào Viên, Việt Hùng).

Cấp độ 3: gồm 95 xã/phường/thị trấn, cụ thể:

+ 12 phường thuộc TP Bắc Ninh: Đại Phúc, Hoà Long, Khắc Niệm, Khúc Xuyên, Kim Chân, Kinh Bắc, Suối Hoa, Thị Cầu, Tiền An, Vệ An, Võ Cường, Vũ Ninh;

+ 09 phường thuộc TP Từ Sơn: Đồng Kỵ, Hương Mạc, Tân Hồng, Đông Ngàn, Đồng Nguyên, Phù Khê, Đình Bảng, Châu Khê, Trang Hạ;

+ 09 xã/thị trấn thuộc huyện Tiên Du: TT Lim, Lạc Vệ, Liên Bão, Minh Đạo, Nội Duệ, Phật Tích, Phú Lâm, Tân Tri, Tri Phương;

+ 11 xã/thị trấn thuộc huyện Yên Phong: Dũng Liệt, Đông Phong, Đông Tiến, Đông Thọ, Hoà Tiến, Long Châu, Tam Đa, Tam Giang, TT Chờ, Thuỵ Hoà, Trung Nghĩa;

+ 19 xã/thị trấn thuộc huyện Quế Võ: Bằng An, Bồng Lai, Cách Bi, Châu Phong, Chi Lăng, Đại Xuân, Đức Long, Hán Quảng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Nhân Hoà, Phù Lãng, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, TT Phố Mới, Việt Thống, Yên Giả;

+ 14 xã/thị trấn thuộc huyện Gia Bình: Bình Dương, Cao Đức, Đại Bái, Đại Lai, Đông Cứu, Giang Sơn, Lãng Ngâm, Nhân Thắng, Quỳnh Phú, Song Giang, Thái Bảo, TT Gia Bình, Vạn Ninh, Xuân Lai;

+ 07 xã/thị trấn thuộc huyện Lương Tài: TT Thứa, Lâm Thao, Tân Lãng, Phú Lương, Mỹ Hương, Trung Kênh, Bình Định;

+ 14 xã/thị trấn thuộc huyện Thuận Thành: Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Hà Mãn, Hoài Thượng, Ninh Xá, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Song Hồ, Song Liễu, Thanh Khương, TT Hồ, Trạm Lộ, Trí Quả.

Cấp độ 2: gồm 08 xã/phường/thị trấn: 02 phường thuộc TP Từ Sơn (Tương Giang, Tam Sơn); 03 xã thuộc huyện Lương Tài (Trừng Xá, Trung Chính, Phú Hoà); 03 xã thuộc huyện Thuận Thành (An Bình, Mão Điền, Xuân Lâm).

Cấp độ 1: gồm 14 xã/phường/thị trấn.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp huyện: Cấp độ 3 gồm 8/8 huyện/thành phố.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh: Tỉnh được đánh giá ở cấp độ 3 do có nguy cơ lây nhiễm ở mức độ 4, khả năng đáp ứng ở mức cao, tỷ lệ tử vong trong tuần là 0,6 ca/100.000 dân và tỷ lệ giường ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ đạt 6,4/100.000 dân

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh