Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (26/12/2021)

Từ 06 giờ ngày 25/12/2021 đến 06 giờ 26/12/2021 ghi nhận 471 ca mắc mới trong đó: 342 ca mắc có nguy cơ cộng đồng (339 ca sàng lọc cộng đồng, 03 ca xâm nhập từ tỉnh có dịch), 129 ca trong khu cách ly y tế vùng/cách ly tập trung/cách ly tại nhà/xâm nhập.

Toàn tỉnh có 257 ổ dịch đang hoạt động trên 8/8 huyện, thành phố cụ thể: Thuận Thành 26 ổ dịch, Quế Võ 35 ổ dịch, Tiên Du 20 ổ dịch, Lương Tài 22 ổ dịch, thành phố Bắc Ninh 79 ổ dịch, thành phố Từ Sơn 22 ổ dịch, Yên Phong 30 ổ dịch, Gia Bình 21 ổ dịch và 01 ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 01 ổ dịch tại Bệnh viện Sản Nhi.

Cách ly y tế: 16.522 trường hợp (cơ sở y tế: 2.550  trường hợp; cơ sở cách ly tập trung: 343  trường hợp; tại khách sạn: 218 trường hợp; tại nhà: 13.411 trường hợp)

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 là 4.984.755 mẫu, số mẫu trong ngày 25/12/2021 là 13.202 mẫu

Đã triển khai tiêm 2.365.336 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh