Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (26/02/2022)

Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 2.041 ca trong đó có 497 ca mắc COVID-19 mới tại các Khu/Cụm công nghiệp, không có ca tử vong.

TT Đơn vị Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày
Có nguy cơ cộng đồng Không có nguy cơ CĐ Tổng ngày
I Trong tỉnh 1820 221 2041
1 TP. Bắc Ninh 269 7 276
2 H. Tiên Du 227 67 294
3 TP. Từ Sơn 147 0 147
4 H. Lương Tài 42 7 49
5 H. Quế Võ 195 0 195
6 H. Gia Bình 56 37 93
7 H. Thuận Thành 158 61 219
8 H. Yên Phong 726 42 768
9 Khác 0 0 0
II Ca bệnh xâm nhập 0 0 0
III Chuyên gia 0 0 0
IV Nhập cảnh 0 0 0
  Tổng 1820 221 2041

Luỹ tích số F0 điều trị khỏi ra viện/hết thời gian quản lý tại nhà: 43.056 ca.

Công tác điều trị:

+ Tổng số F0 hiện đang điều trị/quản lý trên địa bàn tỉnh là 27.643 ca (Tổng số F0 nặng đang quản lý:  60 ca), trong đó:

  • Tại BVĐK tỉnh: 208 F0 (trong đó có 49 F0 mức độ nặng, 21 ca mức độ vừa).
  • Tại các TTYT huyện/thành phố/BV phổi/BV Sản Nhi: 746 F0 (trong đó có 11 F0 mức độ nặng, 297 ca mức độ vừa).
  • Tại cơ sở quản lý, thu dung, điều trị các huyện/thành phố: 478 F0.

+ Quản lý tại nhà là 26.221 F0

– Tính đến hết ngày 25/02/2022 toàn tỉnh đã triển khai tiêm 3.169.218 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp (bao gồm cả những người đang cư trú trên địa bàn và không cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh): Trong đó mũi 1: 1.249.515 liều, mũi 2: 1.195.531 liều, mũi 3: 724.172 liều.

– Số người được tiêm mũi 3 là 724.172 người đạt tỷ lệ 61,6% (Số người được tiêm bổ sung là 360.518 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 363.654 người).

+ Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 97,7%.

+ Tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 97,2%.

+ Tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm 01 mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 98,8%, tỷ lệ tiêm đủ mũi là 95,4%.

– Qua rà soát tại các điểm tiêm, tỷ lệ công nhân trong khu công nghiệp được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 97,1%, tỷ lệ tiêm đủ mũi đạt 95,5%, tỷ lệ tiêm mũi 3 (tiêm nhắc, bổ sung) đạt 73,5%.

cấp độ dịch covid 26-2.jpg

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn:

  • Cấp độ 4: gồm 4 xã/phường/thị trấn:01 phường thuộc TP Bắc Ninh (Vạn An), 02 xã thuộc huyện Tiên Du (Đại Đồng, Hoàn Sơn), 01 xã thuộc huyện Yên Phong (Yên Trung)
  • Cấp độ 3: gồm 74 xã/phường/thị trấn:02 phường thuộc TP Bắc Ninh (Khắc Niệm, Võ Cường), 08 phường thuộc TP Từ Sơn (Đồng Kỵ, Hương Mạc, Đông Ngàn, Đồng Nguyên, Phù Khê, Châu Khê, Trang Hạ, Tam Sơn); 09 xã/thị trấn thuộc huyện Tiên Du (TT Lim, Cảnh Hưng, Lạc Vệ, Liên Bão, Nội Duệ, Phật Tích, Phú Lâm, Tri Phương, Việt Đoàn); 10 xã/thị trấn thuộc huyện Yên Phong (Dũng Liệt, Đông Tiến, Đông Thọ, Hoà Tiến, Tam Giang, TT Chờ, Thuỵ Hoà, Trung Nghĩa, Văn Môn, Yên Phụ); 16 xã/thị trấn thuộc huyện Quế Võ (Bằng An, Bồng Lai, Cách Bi, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Nhân Hoà, Phù Lãng, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, TT Phố Mới); 08 xã/thị trấn thuộc huyện Gia Bình (Cao Đức, Đại Lai, Đông Cứu, Giang Sơn, Lãng Ngâm, Quỳnh Phú, Song Giang, TT Gia Bình); 11 xã/thị trấn thuộc huyện Lương Tài (TT Thứa, Lai Hạ, Lâm Thao, Tân Lãng, Trừng Xá, Minh Tân, Phú Lương, Trung Chính, Trung Kênh, Bình Định, Phú Hoà); 10 xã thuộc huyện Thuận Thành (Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Gia Đông, Hoài Thượng, Ninh Xá, Ngũ Thái, Song Hồ, Song Liễu, Trạm Lộ, Trí Quả).
  • Cấp độ 2: gồm 24 xã/phường/thị trấn:04 phường thuộc TP Bắc Ninh (Hạp Lĩnh, Hoà Long, Suối Hoa, Thị Cầu); 02 phường thuộc TP Từ Sơn (Tương Giang, Tân Hồng); 02 xã thuộc huyện Yên Phong (Tam Đa, Long Châu); 03 xã thuộc huyện Quế Võ (Châu Phong, Chi Lăng, Yên Giả); 05 xã thuộc huyện Gia Bình (Đại Bái, Nhân Thắng, Thái Bảo, Vạn Ninh, Xuân Lai); 02 xã thuộc huyện Lương Tài (Mỹ Hương, An Thịnh); 06 xã thuộc huyện Thuận Thành (Mão Điền, Nghĩa Đạo, Nguyệt Đức, Thanh Khương, TT Hồ, Xuân Lâm).
  • Cấp độ 1: gồm 24 xã/phường/thị trấn.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp huyện:

  • Cấp độ 3 gồm 07 huyện/thành phố: TP Từ Sơn, H. Tiên Du, H. Yên Phong, H. Quế Võ, H. Thuận Thành, H. Gia Bình, H. Lương Tài.
  • Cấp độ 1: TP Bắc Ninh

Cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh:

Tỉnh Bắc Ninh được đánh giá ở cấp độ 3 do có nguy cơ lây nhiễm ở mức độ 4, khả năng đáp ứng ở mức cao, tỷ lệ tử vong trong tuần là 0,3 ca/100.000 dân và tỷ lệ giường điều trị tích cực (ICU) có đủ nhân viên y tế phục vụ đạt 6,4/100.000 dân.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh