ankara escort çankaya escort eryaman escort ankara escort

Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (23/3/2022)

Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 4.398 ca trong đó có 1.078 ca mắc COVID-19 mới tại các Khu/Cụm công nghiệp. Không ghi nhận trường hợp tử vong.

TT Đơn vị Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày Số ca mắc COVID-19 từ 04/10 đến nay Số ca mắc COVID-19 từ 01/01/2020- 3/10/2021 Lũy tích số ca F0 từ 01/01/2020 đến nay
Có nguy cơ cộng đồng Không có nguy cơ CĐ Tổng ngày
I Trong tỉnh 4031 367 4398 313288 1852 315140
1 TP. Bắc Ninh 2.049 11 2.060 65191 894 66085
2 H. Tiên Du 505 48 553 48456 53 48509
3 TP. Từ Sơn 91 91 27085 20 27105
4 H. Lương Tài 169 54 223 14743 90 14833
5 H. Quế Võ 478 34 512 41855 142 41997
6 H. Gia Bình 102 63 165 12175 12 12187
7 H. Thuận Thành 360 121 481 32053 601 32654
8 H. Yên Phong 277 36 313 59318 36 59354
9 Khác 12412 4 12416
II Ca bệnh xâm nhập 239 19 258
III Chuyên gia 1 4 5
IV Nhập cảnh 4 26 30
  Tổng 4.031 367 4.398 313532 1901 315433

Luỹ tích số F0 điều trị khỏi ra viện/hết thời gian quản lý tại nhà: 283.687 ca

Công tác điều trị: Tổng số F0 hiện đang điều trị/quản lý trên địa bàn tỉnh là 29.633 ca (Tổng số F0 nặng đang quản lý: 47 ca), trong đó:

 • Tại BVĐK tỉnh: 124 F0 (trong đó có 45 F0 mức độ nặng, 27 ca mức độ vừa).
 • Tại các TTYT huyện/thành phố/BV phổi/BV Sản Nhi: 303 F0 (trong đó có 02 F0 mức độ nặng, 163 ca mức độ vừa).
 • Tại cơ sở quản lý, thu dung, điều trị các huyện/thành phố: 21 F0.
 • Quản lý tại nhà là 29.186 F0

Công tác tiêm vắc xin:

– Tính đến hết ngày 22/03/2022 toàn tỉnh đã triển khai tiêm 3.299.628 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp (bao gồm cả những người đang cư trú trên địa bàn và không cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh): Trong đó mũi 1: 1.252.399 liều, mũi 2: 1.202.080 liều, mũi 3: 845.149 liều.

– Số người được tiêm mũi 3 là 845.149 người đạt tỷ lệ 71,8% (Số người được tiêm bổ sung là 360.713 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 484.436 người).

Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn:

 • Cấp độ 4 có 02 xã/phường/thị trấn: 02 xã thuộc huyện Tiên Du (Đại Đồng, Hoàn Sơn).
 • Cấp độ 3: gồm 111 xã/phường/thị trấn: + 14 phường thuộc TP Bắc Ninh: Đại Phúc, Đáp Cầu, Hạp Lĩnh, Hoà Long, Vệ An, Khúc Xuyên, Nam Sơn, Phong Khê, Suối Hoa, Ninh Xá, Tiền An, Vân Dương, Võ Cường, Vũ Ninh;+ 08 phường thuộc TP Từ Sơn: Hương Mạc, Tân Hồng, Đồng Nguyên, Phù Khê, Đình Bảng, Châu Khê, Trang Hạ, Tam Sơn;+ 12 xã/thị trấn thuộc huyện Tiên Du: TT Lim, Cảnh Hưng, Hiên Vân, Liên Bão, Minh Đạo, Phật Tích, Phú Lâm, Tân Chi, Tri Phương,Việt Đoàn, Lạc Vệ, Nội Duệ;+ 13 xã/thị trấn thuộc huyện Yên Phong: Dũng Liệt, Đông Phong, Đông Tiến, Đông Thọ, Hoà Tiến, Long Châu, Tam Đa, Tam Giang, TT Chờ, Thuỵ Hoà, Trung Nghĩa, Yên Phụ, Yên Trung;+ 21 xã/thị trấn thuộc huyện Quế Võ: Bằng An, Cách Bi, Châu Phong, Chi Lăng, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Nhân Hoà, Phù Lãng, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, TT Phố Mới, Việt Thống, Yên Giả, Bồng Lai, Việt Hùng, Phù Lương;

  + 11 xã/thị trấn thuộc huyện Gia Bình: Bình Dương, Cao Đức, Đại Bái, Đông Cứu, Giang Sơn, Nhân Thắng, Quỳnh Phú, Thái Bảo, Vạn Ninh, Xuân Lai, TT Gia Bình;

  + 14 xã/thị trấn thuộc huyện Lương Tài: TT Thứa, Lai Hạ, Lâm Thao, Tân Lãng, Trừng Xá, Minh Tân, Phú Lương, Mỹ Hương, Trung Chính, Quảng Phú, Trung Kênh, An Thịnh, Bình Định, Phú Hoà;

  + 18 xã/thị trấn thuộc huyện Thuận Thành: An Bình, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Hà Mãn, Hoài Thượng, Mão Điền,  Ninh Xá, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Song Hồ, Song Liễu, Thanh Khương, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, TT Hồ, Gia Đông.

 • Cấp độ 2: gồm 04 xã/phường/thị trấn: 01 phường thuộc TP Từ Sơn (Đồng Kỵ); 01 xã thuộc huyện Yên Phong (Văn Môn); 02 xã thuộc huyện Gia Bình (Đại Lai, Lãng Ngâm).
 • Cấp độ 1: gồm 09 xã/phường/thị trấn: 05 phường thuộc TP Bắc Ninh (Đáp Cầu, Kim Chân, Khúc Xuyên, Khắc Niệm, Vạn An); 03 phường thuộc TP Từ Sơn (Tương Giang, Đông Ngàn, Phù Chẩn); 01 xã thuộc huyện Gia Bình (Song Giang).

Cấp độ dịch theo quy mô cấp huyện: Cấp độ 3 gồm 8/8 huyện, thành phố.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh: Tỉnh được đánh giá ở cấp độ 3 do có nguy cơ lây nhiễm ở mức độ 4, khả năng đáp ứng ở mức cao, tỷ lệ tử vong trong tuần là 0,1 ca/100.000 dân và tỷ lệ giường ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ đạt 6,4/100.000 dân

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh