Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (22/02/2022)

Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 2.842 ca trong đó có 507 ca mắc COVID-19 mới tại các Khu/Cụm công nghiệp.

Tử vong tại nhà 01 ca (BN nữ, 58 tuổi, địa chỉ tại Cảnh Hưng – Tiên Du, đã tiêm phòng 02 mũi vắc xin COVID-19).

TT Đơn vị Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày
Có nguy cơ cộng đồng Không có nguy cơ CĐ Tổng ngày
I Trong tỉnh 2262 580 2842
1 TP. Bắc Ninh 401 0 401
2 H. Tiên Du 301 82 383
3 TP. Từ Sơn 388 0 388
4 H. Lương Tài 72 143 215
5 H. Quế Võ 225 18 243
6 H. Gia Bình 123 71 194
7 H. Thuận Thành 146 123 269
8 H. Yên Phong 606 143 749
9 Khác 0 0 0
II Ca bệnh xâm nhập 0 0 0
III Chuyên gia 0 0 0
IV Nhập cảnh 0 0 0
  Tổng 2262 580 2842

Luỹ tích số F0 điều trị khỏi ra viện/hết thời gian quản lý tại nhà: 40.763 ca.

Tính đến hết ngày 21/02/2022 toàn tỉnh đã triển khai tiêm 3.160.355 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp (bao gồm cả những người đang cư trú trên địa bàn và không cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh): Trong đó mũi 1: 1.249.023 liều, mũi 2: 1.194.526 liều, mũi 3: 716.806 liều.

Số người được tiêm mũi 3 là 716.806 người đạt tỷ lệ 60,9% (Số người được tiêm bổ sung là 360.463 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 356.343 người).

Thống kê số liệu tiêm vắc xin COVID-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện/thành phố, tỷ lệ tiêm vắc xin của người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại như sau:

+ Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 97,7%.

+ Tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 97,2%.

+ Tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm 01 mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 98,8%, tỷ lệ tiêm đủ mũi là 95,4%.

– Qua rà soát tại các điểm tiêm, tỷ lệ công nhân trong khu công nghiệp được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 97,1%, tỷ lệ tiêm đủ mũi đạt 95,4%, tỷ lệ tiêm mũi 3 (tiêm nhắc, bổ sung) đạt 73,1%.

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh