ankara escort çankaya escort eryaman escort ankara escort

Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (19/02/2022)

Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 2.002 ca trong đó có 318 ca mắc COVID-19 mới tại các Khu/Cụm công nghiệp.

Tử vong 01 ca (BN nữ, 82 tuổi, địa chỉ tại Đại Phúc – TP Bắc Ninh, chưa tiêm phòng vắc xin COVID-19).

  • TP. Bắc Ninh: 220 ca
  • TP. Từ Sơn: 319 ca
  • H. Tiên Du: 296 ca
  • H. Lương Tài: 155 ca
  • H. Quế Võ: 262 ca
  • H. Gia Bình: 218 ca
  • H. Thuận Thành: 165 ca
  • H. Yên Phong: 367 ca

Luỹ tích số F0 điều trị khỏi ra viện/hết thời gian quản lý tại nhà: 38.637 ca

Tính đến hết ngày 18/02/2022 toàn tỉnh đã triển khai tiêm 3.153.572 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp (bao gồm cả những người đang cư trú trên địa bàn và không cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh). Trong đó mũi 1: 1.248.790 liều, mũi 2: 1.193.980 liều, mũi 3: 710.802 liều.

Số người được tiêm mũi 3 là 710.802 người đạt tỷ lệ 60,5% (Số người được tiêm bổ sung là 360.227 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 350.575 người).

+ Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 97,7%.

+ Tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 97,1%.

+ Tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm 01 mũi vắc xin trên toàn tỉnh là 98,8%, tỷ lệ tiêm đủ mũi là 95,4%.

– Qua rà soát tại các điểm tiêm, tỷ lệ công nhân trong khu công nghiệp được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 97,1%, tỷ lệ tiêm đủ mũi đạt 95,4%, tỷ lệ tiêm mũi 3 (tiêm nhắc, bổ sung) đạt 73,1%.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh