Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (11/3/2022)

Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 7.126 ca trong đó có 829 ca mắc COVID-19 mới tại các Khu/Cụm công nghiệp.

Tử vong 02 ca (BN nam, 46 tuổi, địa chỉ tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, chưa tiêm phòng vắc xin COVID-19, chẩn đoán tử vong: Hôn mê – Suy hô hấp/Xơ gan – HIV/COVID-19 và BN nữ, 74 tuổi địa chỉ tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã tiêm một mũi vắc xin phòng COVID-19, chẩn đoán tử vong: Tai biến mạch não – Suy hô hấp/ THA/COVID-19).

TT Đơn vị Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày Số ca mắc COVID-19 từ 04/10 đến nay Số ca mắc COVID-19 từ 01/01/2020- 3/10/2021 Lũy tích số ca F0 từ 01/01/2020 đến nay
Có nguy cơ cộng đồng Không có nguy cơ CĐ Tổng ngày
I Trong tỉnh 6.335 791 7.126 217.590 1.852 219.442
1 TP. Bắc Ninh 1.183 130 1.313 38.553 894 39.447
2 H. Tiên Du 1.295 50 1.345 34.755 53 34.808
3 TP. Từ Sơn 679 679 21.939 20 21.959
4 H. Lương Tài 394 44 438 10.498 90 10.588
5 H. Quế Võ 1.107 105 1.212 30.197 142 30.339
6 H. Gia Bình 192 96 288 9.477 12 9.489
7 H. Thuận Thành 865 188 1.053 22.538 601 23.139
8 H. Yên Phong 620 178 798 37.405 36 37.441
9 Khác 12.228 4 12.232
II Ca bệnh xâm nhập 239 19 258
III Chuyên gia 1 4 5
IV Nhập cảnh 4 26 30
  Tổng 6.335 791 7.126 217.834 1.901 219.735

Luỹ tích số F0 điều trị khỏi ra viện/hết thời gian quản lý tại nhà: 145.021 ca

Công tác điều trị: Tổng số F0 hiện đang điều trị/quản lý trên địa bàn tỉnh là 72.617 ca (Tổng số F0 nặng đang quản lý: 56 ca), trong đó:

 • Tại BVĐK tỉnh: 206 F0 (trong đó có 52 F0 mức độ nặng, 58 ca mức độ vừa).
 • Tại các TTYT huyện/thành phố/BV phổi/BV Sản Nhi: 547 F0 (trong đó có 04 F0 mức độ nặng, 316 ca mức độ vừa).
 • Tại cơ sở quản lý, thu dung, điều trị các huyện/thành phố: 149 F0.
 • Quản lý tại nhà là 71.715 F0

Công tác tiêm vắc xin phòng COVID – 19:

Tính đến hết ngày 10/03/2022 toàn tỉnh đã triển khai tiêm 3.212.218 liều vắc xin cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp (bao gồm cả những người đang cư trú trên địa bàn và không cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh): Trong đó mũi 1: 1.251.258 liều, mũi 2: 1.199.789 liều, mũi 3: 761.162 liều.

Số người được tiêm mũi 3 là 761.162 người đạt tỷ lệ 64,7% (Số người được tiêm bổ sung là 360.688 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 400.474 người).

Cấp độ dịch:

Slide5.JPG

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn:

 • Cấp độ 4 gồm 07 xã/phường/thị trấn: 03 xã thuộc huyện Tiên Du (Đại Đồng, Hoàn Sơn, Lạc Vệ); 01 xã thuộc huyện Yên Phong (Yên Trung); 02 xã thuộc huyện Quế Võ (Bồng Lai, Việt Hùng); 01 thị trấn thuộc huyện Thuận Thành (TT Hồ).
 • Cấp độ 3: gồm 111 xã/phường/thị trấn. Cụ thể:
 • 14 phường thuộc TP Bắc Ninh: Đại Phúc, Đáp Cầu, Hạp Lĩnh, Hoà Long, Khắc Niệm, Khúc Xuyên, Nam Sơn, Phong Khê, Suối Hoa, Thị Cầu, Tiền An, Vân Dương, Võ Cường, Vũ Ninh;
 • 09 phường thuộc TP Từ Sơn: Đồng Kỵ, Hương Mạc, Tân Hồng, Đồng Nguyên, Phù Khê, Đình Bảng, Châu Khê, Trang Hạ, Tam Sơn;
 • 11 xã/thị trấn thuộc huyện Tiên Du: TT Lim, Cảnh Hưng, Hiên Vân, Liên Bão, Minh Đạo, Nội Duệ, Phật Tích, Phú Lâm, Tân Tri, Tri Phương,Việt Đoàn;
 • 13 xã/thị trấn thuộc huyện Yên Phong: Dũng Liệt, Đông Phong, Đông Tiến, Đông Thọ, Hoà Tiến, Long Châu, Tam Đa, Tam Giang, TT Chờ, Thuỵ Hoà, Trung Nghĩa, Văn Môn, Yên Phụ;
 • 19 xã/thị trấn thuộc huyện Quế Võ: Bằng An, Cách Bi, Châu Phong, Chi Lăng, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Nhân Hoà, Phù Lãng, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, TT Phố Mới, Việt Thống, Yên Giả;
 • 14 xã/thị trấn thuộc huyện Gia Bình: Bình Dương, Cao Đức, Đại Bái, Đại Lai, Đông Cứu, Giang Sơn, Lãng Ngâm, Nhân Thắng, Quỳnh Phú, Song Giang, Thái Bảo, TT Gia Bình, Vạn Ninh, Xuân Lai;
 • 14 xã/thị trấn thuộc huyện Lương Tài: TT Thứa, Lai Hạ, Lâm Thao, Tân Lãng, Trừng Xá, Minh Tân, Phú Lương, Mỹ Hương, Trung Chính, Quảng Phú, Trung Kênh, An Thịnh, Bình Định, Phú Hoà;
 • 17 xã/thị trấn thuộc huyện Thuận Thành: An Bình, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Gia Đông, Hà Mãn, Hoài Thượng, Mão Điền,  Ninh Xá, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Song Hồ, Song Liễu, Thanh Khương, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm.
 • Cấp độ 2: gồm 02 xã/phường/thị trấn: 01 phường thuộc TP Bắc Ninh (Kim Chân); 01 phường thuộc TP Từ Sơn (Đông Ngàn).
 • Cấp độ 1: gồm 06 xã/phường/thị trấn.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp huyện: Cấp độ 3 gồm 8/8 huyện, thành phố.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh: Tỉnh được đánh giá ở cấp độ 3 do có nguy cơ lây nhiễm ở mức độ 4, khả năng đáp ứng ở mức cao, tỷ lệ tử vong trong tuần là 0,4 ca/100.000 dân và tỷ lệ giường ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ đạt 6,4/100.000 dân

Từ khoá:

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh