Cập nhật dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (03/01/2022)

Từ 06 giờ ngày 02/01/2022 đến 06 giờ 03/01/2022 ghi nhận 533 ca mắc mới, trong đó: 403 ca mắc có nguy cơ cộng đồng (402 ca sàng lọc cộng đồng, 01 ca xâm nhập từ tỉnh có dịch), 130 ca trong khu cách ly y tế vùng/cách ly tập trung/cách ly tại nhà/xâm nhập/nhập cảnh.

Tổng số F0 hiện đang quản lý/điều trị  4.379 F0.

Tổng số khỏi ra viện: 7.370 F0.

Toàn tỉnh có 301 ổ dịch đang hoạt động trên 8/8 huyện, thành phố cụ thể: Thuận Thành 29 ổ dịch, Quế Võ 37 ổ dịch, Tiên Du 37 ổ dịch, Lương Tài 26 ổ dịch, thành phố Bắc Ninh 87 ổ dịch, thành phố Từ Sơn 28 ổ dịch, Yên Phong 36 ổ dịch, Gia Bình 19 ổ dịch và 01 ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 01 ổ dịch tại Bệnh viện Sản Nhi.

Cách ly y tế: 14.780  trường hợp (cơ sở y tế: 3.096  trường hợp; cơ sở cách ly y tế tập trung: 62  trường hợp; tại khách sạn: 157 trường hợp; tại nhà: 11.465 trường hợp).

Đã triển khai tiêm 2.545.002 liều vắc xin. Số người được tiêm mũi 3 là 160.705 người đạt tỷ lệ 13,7% (Số người được tiêm bổ sung là 8.026 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 152.679 người).

Bài viết liên quan Cập nhật tình tình dịch bệnh